5

T A Ş I N D I K !
Yeni binamızda, hizmetimize kaldığımız yerden devam etmekteyiz. Bursam...
» Devamı2020 Grup Fiyatları
2020 Yılı Yapı Denetim Hizmet Bedelleri Açıklandı...
» Devamı2020 YAPI DENETİM BİRİM FİYATLARI
2020 Yılı Yapı Denetim birim hizmet bedelleri belirlenmiştir....
» DevamıBursam Yapı Denetim Ltd. Şti.

Telefon
:
0224 233 36 87


YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN
Kanun No: 4708
Kanun Kabul Tarihi : 29/06/2001
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/07/2001
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24461
Açıklama
Madde 1 - Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.